Doel

HOOGTE50 als uitkijktoren
- Het doel van het Klompenpad ‘Beek en Bult-pad’ is de toegankelijkheid van het cultuurlandschap rondom Wekerom te vergroten met een impuls voor de lokale economie. HOOGTE50 draagt in het geheel bij aan deze doelstelling door de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de unieke landschappelijke kenmerken van de regio te vergroten.
HOOGTE50 als kunstobject
- Het doel van het kunstwerk HOOGTE50 is om de ontwikkeling en van beleving van de landschappelijke aspecten van de Wekeromse Eng op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Specifiek doel van de Stichting HOOGTE50
De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) oprichten van het kunstwerk HOOGTE50 op De Bult (het terrein van de voormalige vuilstort) aan de Edeseweg te Wekerom;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het streven is om de oprichting van het kunstwerk te realiseren binnen 2 jaar na oprichting van de stichting (1 maart 2013).

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen, subsidies en/of sponsoring. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Doel
credit
© HOOGTE50