Achtergrond

In juni 2009 is het Klompenpad ‘Beek en Bult-pad’ in Wekerom geopend. Doel van het Klompenpad is om de toegankelijkheid van het cultuurlandschap te vergroten met een impuls voor de lokale economie. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van het landschap versterkt door het herstel van kleine landschapselementen.
Het Klompenpad loopt vanuit Wekerom door het agrarisch landschap, over de Bult en langs het Wekeromse Zand. Al vanaf het begin, bij de ontwikkeling van het Klompenpad, bestaat de wens om een uitkijktoren te realiseren op De Bult .
Wanneer wandelaars van het Klompenpad De Bult beklimmen, kunnen zij nu al vanaf verschillende plekken genieten van een wijds uitzicht, terugblikken op de route die zij hebben gelopen en vooruitblikken op de route die ze nog hebben te gaan.
 

 
Ondanks de verschillende plekken met een indrukwekkend uitzicht, is nergens de gehele route in één keer overzichtelijk in beeld voor de wandelaar, noch het omringende landschap. Dat vraagt bijna vanzelfsprekend naar meer: een plek waar vandaan je alles goed kunt overzien: een uitkijktoren.
Het Klompenpad valt onder de gemeente Ede. In 2009 is er met de Gemeente Ede, samen met projectleiders van Landschapsbeheer Gelderland, uitgebreid gesproken over de plannen voor een uitkijktoren. De werkgroep Klompenpad Wekerom heeft daartoe een werkgroep ‘Hoogte 50’ opgericht en, in samenspraak met de gemeente Ede, de ideeën verder uitgewerkt.
Inmiddels hebben de ideeën een concrete vorm gekregen en is in maart 2013 een Stichting HOOGTE50 opgericht om de ideeën voor de uitkijktoren op De Bult ook daadwerkelijk te realiseren.

Ontwerp in relatie tot de locatie
In tegenstelling tot vele andere uitkijkpunten in Gelderland, zal dit uitkijkpunt niet op natuurgrond worden gerealiseerd, maar op cultuurgrond: De Wekeromse Eng. De Wekeromse Eng is door de eeuwen heen ontstaan als gevolg van gebruik door mensen. Oorspronkelijk lag hier het eigenlijke Wekerom, toen nog een aantal boerderijen in de Eng. Vorige eeuw verplaatste het dorp zich naar het noorden en bood de Eng naast landbouw geleidelijk aan ruimte voor nieuwe bedrijvigheden en gemeenschappelijke belangen, waaronder een vuilstortplaats en een aantal hoogspanningsmasten. Ze vormden samen lange tijd het beeld van de Wekeromse Eng.
Dat in het ontwerp van HOOGTE50 juist deze elementen naar voren komen is dan ook geen toeval. De Bult en de masten bepaalden lange tijd het beeld en zijn niet weg te denken uit de geschiedenis van de Wekeromse Eng noch als beeld van herinnering bij de bevolking van Wekerom.

Home Achtergrond
credit
© HOOGTE50